Đường dốc ô tô trên bãi biển

  • Beach car ramp

    Đường dốc ô tô trên bãi biển

    Công nghệ khớp đôi cho phép người dùng gập lại trước rồi xoay đoạn đường nối đến kích thước đủ để đóng gói vào một không gian hẹp.
    Kết nối kép để đóng gói: Công nghệ khớp nối kép cho phép người dùng gập lại trước rồi xoay đoạn đường nối đến kích thước đủ để đóng gói vào một không gian hẹp, chẳng hạn như dưới ATV hoặc sau ghế xe tải. Những đường dốc này giải quyết được vấn đề lưu trữ và phù hợp với những không gian mà đường dốc thông thường không thể đạt được.